Tags:

Nguyễn Hữu Huấn

Kể chuyện cho trẻ nhỏ từ thế giới quân cờ

Kể chuyện cho trẻ nhỏ từ thế giới quân cờ

Những câu chuyện trong sáng, nhí nhảnh xung quanh thế giới quân cờ, ván cờ sẽ được kể cho các em thiếu nhi trong cuốn sách “Nước cờ hòa”.