• Mới cập nhật:
Tags:

nhà báo Nguyễn Minh

Góp một tiếng nói để Đảng ta tìm người tài

Góp một tiếng nói để Đảng ta tìm người tài
Nhà báo Nguyễn Minh, đại diện nhóm tác giả đạt Giải A đến từ Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, chia sẻ tại Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020.