Tags:

nhà giữa bùng binh

Gia đình sống 40 năm giữa bùng binh đông đúc, quyết không bao giờ đổi nhà

Gia đình sống 40 năm giữa bùng binh đông đúc, quyết không bao giờ đổi nhà

Một người đàn ông sống trong ngôi nhà giữa bùng binh đã hơn 40 năm. Ông yêu tài sản của mình và thề sẽ không bao giờ đổi nhà.