Tags:

nhà nước pháp quyền

Phê duyệt “Chương trình tăng cường kiểm soát và nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật giai đoạn 2023 - 2030”

Phê duyệt “Chương trình tăng cường kiểm soát và nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật giai đoạn 2023 - 2030”

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 1056/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình tăng cường kiểm soát và nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật giai đoạn 2023 - 2030”.

Khẳng định vị thế, nỗ lực của Việt Nam trong thúc đẩy quyền con người

Khẳng định vị thế, nỗ lực của Việt Nam trong thúc đẩy quyền con người

Nhân dịp Việt Nam trúng cử trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023- 2025, PV đã có cuộc trao đổi với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu về ý nghĩa quan trọng của việc Việt Nam được bầu vào Hội đồng Nhân quyền ngay tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ).

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Đại hội XIII của Đảng đã bổ sung những nhận thức mới quan trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đặc biệt, đã nhấn mạnh tới việc gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Phát huy quyền làm chủ của phụ nữ trong xây dựng nhà nước pháp quyền

Phát huy quyền làm chủ của phụ nữ trong xây dựng nhà nước pháp quyền

Tại hội thảo sáng nay (1/10) về Vai trò của Hội LHPN Việt Nam trong xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa cho rằng, những nhiệm vụ, giải pháp đặt ra là tiếp tục phát huy quyền làm chủ của phụ nữ; đề cao vai trò chủ thể của phụ nữ trong tham gia xây dựng, quản lý nhà nước.

Thủ tướng gợi mở một số đề tài để các nhà khoa học tập trung nghiên cứu

Thủ tướng gợi mở một số đề tài để các nhà khoa học tập trung nghiên cứu

Chiều ngày 15/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Hội nghị đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Hội nghị do Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức tại Hà Nội.

Chú ý tăng tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người DTTS trong Ban chấp hành Trung ương khóa XIII

Chú ý tăng tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người DTTS trong Ban chấp hành Trung ương khóa XIII

Một trong những nội dung trọng tâm được bàn thảo tại Hội nghị Trung ương 12 là phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa XIII. Bế mạc Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương đã nhất trí cao thông qua Nghị quyết Hội nghị.