• Mới cập nhật:

Luật và Đời

Những trường hợp nào sẽ bị thu hồi sổ hộ khẩu từ 1/7?

Luật gia Tùng Lâm 22/06/2021 - 17:45 (GMT+7)

Thông tư 55/2021/TT – BCA đã quy định các trường hợp sẽ thu hồi sổ hộ khẩu kể từ ngày 1/7/2021 khi Luật Cư trú bắt đầu có hiệu lực.

Tôi được biết, Thông tư 55/2021/TT – BCA đã quy định các trường hợp sẽ thu hồi sổ hộ khẩu kể từ ngày 1/7/2021 khi Luật Cư trú bắt đầu có hiệu lực.

Hỏi: Tôi được biết, Thông tư 55/2021/TT – BCA đã quy định các trường hợp sẽ thu hồi sổ hộ khẩu kể từ ngày 1/7/2021 khi Luật Cư trú bắt đầu có hiệu lực. Vậy, những trường hợp đó là trường hợp nào? Xin cảm ơn.

                                                                                           Nguyễn Lệ Thủy (Quảng Bình)

Trả lời: Ngày 15/5/2021, Bộ Công an đã ra Thông tư 55/2021 thay thế Thông tư 35/2014/TT-BCA và Nghị định 31/2014/NĐ-CP. Thông tư này hướng dẫn Luật Cư trú, trong đo có quy định cụ thể về các trường hợp bị thu hồi sổ hộ khẩu.

Tại khoản 2 Điều 26 Thông tư 55 quy định, khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký thường trú, điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, tách hộ, xóa đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, xóa đăng ký tạm trú dẫn đến thay đổi thông tin trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của Luật Cư trú và không cấp mới, cấp lại Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú.

Đồng thời, cơ quan đăng ký cư trú sẽ chuyển Sổ hộ khẩu đã thu hồi cùng với hồ sơ đăng ký cư trú vào tàng thư hồ sơ cư trú.

Như vậy, theo hướng dẫn, khi công dân thực hiện các thủ tục sau sẽ bị thu hồi Sổ hộ khẩu từ 1/7: Thủ tục đăng ký thường trú; Điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú; Tách hộ; Xóa đăng ký thường trú. Quy định này đã hướng dẫn cụ thể hơn về việc thu hồi Sổ hộ khẩu trước đó nêu tại khoản 3 Điều 38 Luật Cư trú 2020.

Cũng theo Thông tư 55, các trường hợp tạm thời chưa được thay đổi nơi cư trú gồm:

Người quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 2 Điều 4 Luật Cư trú trong thời gian bị hạn chế quyền tự do cư trú thì tạm thời chưa được giải quyết thủ tục thay đổi nơi cư trú trừ trường hợp có sự đồng ý cho thay đổi nơi cư trú bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền và trường hợp quy định tại khoản 3 điều này (bổ sung trường hợp người bị cách ly do có nguy cơ lây lan dịch bệnh cho cộng đồng);

Người đang sinh sống tại địa điểm, khu vực được cơ quan, người có thẩm quyền công bố đang bị cách ly vì lý do phòng, chống dịch bệnh, ban bố tình trạng khẩn cấp trong thời gian áp dụng các biện pháp cách ly tính từ thời gian bắt đầu đến khi kết thúc thì tạm thời chưa được giải quyết thủ tục thay đổi nơi cư trú (quy định mới)

Người đang bị áp dụng hình phạt cấm cư trú thì tạm thời chưa được giải quyết các thủ tục về đăng ký cư trú tại những nơi mà người đó bị áp dụng hình phạt cấm cư trú cho đến khi chấp hành xong hoặc có văn bản cho phép của cơ quan có thẩm quyền đã áp dụng hình phạt cấm cư trú.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm