• Mới cập nhật:
Tags:

nợ công

Nợ công bình quân đầu người có xu hướng tăng qua các năm

Nợ công bình quân đầu người có xu hướng tăng qua các năm
Dư nợ công đến cuối năm 2020 là hơn 3,5 triệu tỷ đồng, tăng 6,02% so với năm 2019. Nợ công bình quân đầu người là 35,1 triệu đồng/người và có xu hướng tăng qua các năm.

Thủ tướng nêu 7 kết quả và 9 nhiệm vụ của ngành tài chính

Thủ tướng nêu 7 kết quả và 9 nhiệm vụ của ngành tài chính
Ngày 8/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tài chính-ngân sách Nhà nước năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.