Tags:

nữ bác sĩ bị tấm kính đổ vào người

Tín hiệu tích cực từ nữ bác sĩ bị tấm kính đổ vào người tại The Coffee House

Tín hiệu tích cực từ nữ bác sĩ bị tấm kính đổ vào người tại The Coffee House

Bệnh nhân Hoàng Minh Lý được các chuyên gia phục hồi chức năng hướng dẫn tập ngồi. Hiện tại bệnh nhân đã có thể ngồi được ít phút, tuy nhiên việc luyện tập sẽ mất một thời gian dài...