Tags:

nữ thứ trưởng bộ tư pháp

Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp cho bà Đặng Hoàng Oanh

Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp cho bà Đặng Hoàng Oanh

Bà Đặng Hoàng Oanh là cán bộ được đào tạo bài bản, có 25 năm công tác tại Bộ Tư pháp. Ngày 12/4/2018, Thủ tướng ra quyết định số 396/QĐ-TTg bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Thủ tướng bổ nhiệm bà Đặng Hoàng Oanh làm Thứ trưởng Bộ Tư pháp

Thủ tướng bổ nhiệm bà Đặng Hoàng Oanh làm Thứ trưởng Bộ Tư pháp

Tại Quyết định số 396/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm bà Đặng Hoàng Oanh, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tư pháp.