Tags:

NVIDIA

Tập đoàn sản xuất chip lớn nhất thế giới muốn lập cứ điểm tại Việt Nam

Tập đoàn sản xuất chip lớn nhất thế giới muốn lập cứ điểm tại Việt Nam

Ông Jensen Huang khẳng định NVIDIA mong muốn thiết lập một trung tâm, cứ điểm tại Việt Nam để thu hút nhân tài trên khắp thế giới, qua đó góp phần phát triển hệ sinh thái bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, thúc đẩy các công ty khởi nghiệp, thiết kế, phát triển các siêu máy tính, sản xuất các phần mềm của tương lai…