Tags:

Olympic Toán học quốc tế

Bà mẹ ở Bình Thuận đồng hành cùng con từ "số 0" đến Huy chương Vàng quốc tế môn Toán

Bà mẹ ở Bình Thuận đồng hành cùng con từ "số 0" đến Huy chương Vàng quốc tế môn Toán

Nhận thấy với vốn Toán học "ít ỏi" không phải là thế mạnh thì không đồng hành cùng con lâu dài được, chị Ngọc lên kế hoạch thuyết phục chồng cùng tham gia "rèn" con.