Tin tổng hợp

Phân biệt cách dùng see, look, watch

18/02/2016 - 11:04 PM
Cùng mang nghĩa là "nhìn" trong tiếng Việt, nhưng 3 từ see, look, watch thực sự rất khác biệt với nhau trong tiếng Anh.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn