• Mới cập nhật:
Tags:

pháp luật quy định

Họ của con có thể khác họ của cha mẹ không?

Họ của con có thể khác họ của cha mẹ không?
"Ở gần nhà tôi, có một trường hợp con không theo họ cha mà cũng không lấy theo họ mẹ. Điều này khiến hàng xóm rất ngạc nhiên. Tôi muốn hỏi, pháp luật quy định về trường hợp này thế nào?", Nguyễn Tùng Dương (Bắc Giang).