• Mới cập nhật:
Tags:

phê duyệt

Tổng biên chế công chức năm 2020 được phê duyệt là hơn 253 nghìn

Tổng biên chế công chức năm 2020 được phê duyệt là hơn 253 nghìn
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1066/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2020.

Chính phủ hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số

Chính phủ hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025". Đề án sẽ được triển khai tại các xã và huyện có đồng bào dân tộc thiểu số, trọng tâm là địa bàn có dân tộc thiểu số ít người sinh sống.