Tags:

Phó Vụ trưởng

Bộ Thông tin và Truyền thông: Bổ nhiệm nữ Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính

Bộ Thông tin và Truyền thông: Bổ nhiệm nữ Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa tổ chức công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.