Tags:

phụ cấp ưu đãi

Đề xuất thực hiện chính sách tiền lương mới đối với giáo viên Mầm non, Tiểu học

Đề xuất thực hiện chính sách tiền lương mới đối với giáo viên Mầm non, Tiểu học

Về tiền lương và phụ cấp đối với giáo viên Mầm non, Tiểu học, Bộ Nội vụ đã tham mưu Chính phủ trình cấp có thẩm quyền xem xét, cho thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.

Một số chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 9/2023

Một số chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 9/2023

Nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; Bổ sung nguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Đề xuất tăng phụ cấp ưu đãi cho giáo viên mầm non, tiểu học

Đề xuất tăng phụ cấp ưu đãi cho giáo viên mầm non, tiểu học

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho rằng mức tiền lương, phụ cấp đối với giáo viên như hiện nay chưa tạo động lực cho giáo viên yêu nghề và cống hiến cho sự nghiệp đổi mới giáo dục.

Phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập

Phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 05/2023/NĐ-CP ngày 15/2/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập.

8 nguyên nhân khiến hơn 9 nghìn nhân viên y tế nghỉ việc, bỏ việc

8 nguyên nhân khiến hơn 9 nghìn nhân viên y tế nghỉ việc, bỏ việc

Bác sĩ sau khi học 6 năm và sau 18 tháng thực hành nếu tuyển dụng vào đơn vị sự nghiệp công lập thì hưởng lương 3.486.000 đồng. Cùng với phụ cấp ưu đãi nghề là 40%, tổng thu nhập của y, bác sĩ là 4.881.240 đồng. Mức lương này chỉ đảm bảo một phần nhu cầu của cuộc sống.

Rà soát sửa đổi, bổ sung các quy định về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo

Rà soát sửa đổi, bổ sung các quy định về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo

Văn phòng Chính phủ có văn bản số 8589/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan rà soát sửa đổi, bổ sung các quy định về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

Trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với Bà mẹ Việt Nam Anh hùng là 4,872 triệu đồng

Trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với Bà mẹ Việt Nam Anh hùng là 4,872 triệu đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 75/2021/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.