• Mới cập nhật:
Tags:

phụ lục văn bằng

Bỏ xếp loại bằng tốt nghiệp ĐH: Phụ lục văn bằng vẫn ghi rõ xếp loại

Bỏ xếp loại bằng tốt nghiệp ĐH: Phụ lục văn bằng vẫn ghi rõ xếp loại
Theo đại diện Bộ GD&ĐT, việc loại bỏ xếp loại khá, giỏi, trung bình trên bằng tốt nghiệp ĐH là phù hợp với xu thế phát triển của thế giới. Tuy nhiên, người học cũng không nên quá lo lắng bởi kết quả xếp loại này vẫn được ghi nhận tại Phụ lục văn bằng theo quy định của Luật Giáo dục đại học.