• Mới cập nhật:
Tags:

phụ nữ cao bằng

Đại hội Phụ nữ Cao Bằng xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2021 – 2026

Đại hội Phụ nữ Cao Bằng xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2021 – 2026
Ngày 11-12/10, Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra với sự tham gia của 188 đại biểu đại diện cho trên 96 nghìn hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh.

Phụ nữ Cao Bằng học tập, lao động, xây dựng gia đình hạnh phúc

Phụ nữ Cao Bằng học tập, lao động, xây dựng gia đình hạnh phúc
Trong những năm qua, các cấp Hội phụ nữ tỉnh Cao Bằng đã tích cực tham gia và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào ‘Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc’.