Tags:

phụ nữ khởi nghiệp tại đô thị và nông thôn

5 điểm khác biệt giữa phụ nữ khởi nghiệp tại đô thị và nông thôn

5 điểm khác biệt giữa phụ nữ khởi nghiệp tại đô thị và nông thôn

Việc khởi nghiệp đối với phụ nữ ở mỗi nơi sẽ có những điểm khác nhau bởi sự xuất phát khác nhau từ thiên nhiên, thổ nhưỡng, đến các sản vật của vùng miền. Việc khởi nghiệp của các chị em phụ nữ tại thành phố hoặc trung tâm lại càng không giống nhau.