• Mới cập nhật:

Tin tổng hợp

Phụ nữ là lực lượng quan trọng tạo nên sự phát triển toàn diện

17/10/2016 - 01:00 PM
Bà Hà Thị Nga, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lào Cai, đã trao đổi với PNVN về những đóng góp của Hội LHPN tỉnh Lào Cai trong sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Bà Hà Thị Nga cho biết: Có thể khẳng định, phụ nữ là lực lượng quan trọng tạo nên sự phát triển toàn diện của tỉnh nhà. Hội LHPN tỉnh Lào Cai đã luôn bám sát chỉ đạo của Trung ương Hội, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, các địa phương trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao. Tỉnh Hội đã tập trung nguồn lực chỉ đạo các cấp Hội LHPN hướng mạnh về cơ sở, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số...; tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ nhận thức; vận động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; tham mưu cho các cấp ủy đảng trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước nói chung, các chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em nói riêng; không ngừng chăm lo, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, phụ nữ... Những thành tích đó góp phần phát triển kinh tế, xã hội, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh, biên giới quốc gia...

Bà Hà Thị Nga, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lào Cai

PV: Trong những năm qua, công tác đào tạo, tuyển dụng, quy hoạch cán bộ nữ của tỉnh được thực hiện ra sao, thưa bà?

Bà Hà Thị Nga: Công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nói chung và cán bộ, công chức, viên chức nữ nói riêng được Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh Lào Cai đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Vì thế, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức nữ của tỉnh từng bước được nâng lên cả về số lượng và chất lượng. Đặc biệt, tỷ lệ cán bộ, công chức nữ tham gia các cơ quan Đảng, cơ quan quản lý Nhà nước và các đoàn thể đều tăng lên ở cả 3 cấp hành chính. nhiều cán bộ, công chức nữ trẻ tuổi đã được bổ nhiệm vào các vị trí chủ chốt của các ban, ngành, đoàn thể. Hầu hết cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp của tỉnh khi được giao nhiệm vụ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Do làm tốt công tác giới thiệu, quy hoạch cán bộ nữ tham gia cấp ủy Đảng các cấp nên tỷ lệ nữ cấp ủy các cấp đều tăng so với nhiệm kỳ trước. Tỷ lệ nữ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh chiếm 65,73% trên tổng số. Chất lượng đội ngũ cán bộ nữ từng bước được nâng lên, khẳng định được vai trò, vị thế của họ ở mỗi cương vị công tác.

Nét duyên của phụ nữ Phù Lá (Bắc Hà, Lào Cai)

PV: Xin bà cho biết một số chủ trương của tỉnh về tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tạo nguồn quy hoạch và phát triển đội ngũ cán bộ nữ trong những năm tới?

Bà Hà Thị Nga: Về chủ chương, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã, đang và tiếp tục quán triệt sâu sắc các văn bản của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác cán bộ nữ. Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ nữ, bao gồm cả quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý và quy hoạch cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ; đảm bảo ở các cấp, ngành, lĩnh vực đều có các đối tượng cán bộ là nữ. Cụ thể, các sở, ban, ngành, đoàn thể cần đưa vào quy hoạch cán bộ lãnh đạo ít nhất phải có 2 cán bộ nữ. Các địa phương cần có quy hoạch ít nhất 2 cán bộ nữ trong thường trực cấp ủy, lãnh đạo hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân; tỷ lệ cấp ủy nữ phải đảm bảo không dưới 15% và phải có cán bộ nữ trong ban thường vụ cấp ủy các cấp.

Ngoài ra, công tác luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí vị trí công tác phù hợp... sẽ được tiến hành thường xuyên, hiệu quả, thực chất.

PV: Trân trọng cảm ơn bà!

Một số kết quả nổi bật của Hội LHPN tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2011-2016:

- Tham mưu, đề xuất thành công 2 chính sách: Hỗ trợ chức danh chi hội trưởng và ngân sách hoạt động cho chi hội; Hỗ trợ phụ nữ nghèo, cận nghèo sinh con tại các cơ sở khám, chữa bệnh công lập.

- 41% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được giúp thoát nghèo, vượt 36,6% chỉ tiêu Nghị quyết.

- Trên 20 tỉ đồng là số tiền đóng góp của các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh giúp gia đình hội viên, phụ nữ nghèo ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Ý kiến của bạn
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm