• Mới cập nhật:
Tags:

phụ nữ quân khu 4

Phụ nữ Quân khu 4 tự lực, tự cường, phát huy sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Phụ nữ Quân khu 4 tự lực, tự cường, phát huy sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
Tập trung "Xây dựng đội ngũ cán bộ phụ nữ LLVT Quân khu phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ" và "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội phụ nữ" là 2 yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với các cấp Hội Phụ nữ Quân khu 4 nhiệm kỳ 2021-2026.