• Mới cập nhật:
Tags:

phụ nữ sóc trăng khởi nghiệp

Sóc Trăng: Hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp

Sóc Trăng: Hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp
Hội LHPN huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng đã giúp nhiều hội viên hiện thực hóa ý tưởng khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo phát triển kinh tế gia đình, vươn lên trong cuộc sống. Hoạt động này giúp hội viên, phụ nữ khó khăn phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, tìm hướng đi mới cho phụ nữ khởi nghiệp