Tags:

quản lý xuất cảnh

Quy định minh bạch trình tự, thủ tục quản lý xuất cảnh, nhập cảnh

Quy định minh bạch trình tự, thủ tục quản lý xuất cảnh, nhập cảnh

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, chiều 28/5, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Lực lượng dự bị động viên; Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và thảo luận ở Tổ về hai dự án luật trên.