Quốc hội thông qua danh sách bầu nhân sự cấp cao Quốc hội khóa XV

D.H
20/07/2021 - 15:06
Quốc hội thông qua danh sách bầu nhân sự cấp cao Quốc hội khóa XV
Danh sách bầu các nhân sự cấp cao bao gồm Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa được Quốc hội thông qua vào đầu giờ chiều nay 20/7.

Chiều ngày 20/7, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Danh sách bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trước khi tiến hành biểu quyết, Quốc hội đã nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tại phiên họp, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Danh sách để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Kết quả biểu quyết qua hệ thống biểu quyết điện tử cho thấy, có 482/482 đại biểu Quốc hội có mặt (chiếm 96,59% tổng số đại biểu Quốc hội) tham gia biểu quyết tán thành. Với 100% đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Danh sách bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tiếp theo chương trình làm việc, Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ngay sau khi có kết quả kiểm phiếu từ Ban kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Sau đó, Chủ tịch Quốc hội khoá XV sẽ tuyên thệ trước Quốc hội.

Tiếp sau đó, Quốc hội bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi có kết quả công bố kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua các nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm