Tags:

quy định mới

Quy định mới thủ tục tiếp nhận vào viên chức không giữ chức vụ quản lý

Quy định mới thủ tục tiếp nhận vào viên chức không giữ chức vụ quản lý

Ngày 12/3/2024, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 168/QĐ-BNV, trong đó quy định thủ tục tiếp nhận vào viên chức không giữ chức vụ quản lý.

Quy định mới về danh mục vị trí công tác lĩnh vực y tế phải định kỳ chuyển đổi

Quy định mới về danh mục vị trí công tác lĩnh vực y tế phải định kỳ chuyển đổi

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 01/2024/TT-BYT ngày 1/3/2024 quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị thuộc Bộ Y tế và thuộc phạm vi quản lý trong vực y tế tại địa phương.

Quy định mới về tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”

Quy định mới về tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 25/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 quy định về xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”; trong đó quy định cụ thể đối tượng, nguyên tắc, tiêu chuẩn, hội đồng xét tặng, hồ sơ, trình tự, thủ tục xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”.

Quy định mới: Chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học

Quy định mới: Chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 01/2024/TT-BGDĐT quy định Chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học.

Quy định mới của Chính phủ về định giá đất

Quy định mới của Chính phủ về định giá đất

Theo quy định mới của Chính phủ có 4 phương pháp định giá đất và điều kiện áp dụng từng phương pháp đó.

Quy định mới về giấy tờ nhân thân khi đi máy bay áp dụng từ ngày 15/2/2024

Quy định mới về giấy tờ nhân thân khi đi máy bay áp dụng từ ngày 15/2/2024

Thông tư 42/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số nội dung về giấy tờ nhân thân khi đi máy bay từ 15/02/2024.

Quy định mới: Tiêu chuẩn sức khỏe công dân tham gia tuyển sinh, tuyển chọn vào Công an

Quy định mới: Tiêu chuẩn sức khỏe công dân tham gia tuyển sinh, tuyển chọn vào Công an

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư 62/2023/TT-BCA ngày 14/11/2023 quy định về tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù và khám sức khỏe đối với lực lượng Công an nhân dân.

Quy định mới về quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị và Ban Bí thư

Quy định mới về quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị và Ban Bí thư

Ngày 4/1/2024, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 139-QĐ/TW ban hành Quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 173-QĐ/TW, ngày 08/7/2008 của Bộ Chính trị khóa X ban hành Quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Quy định mới về quy trình lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục

Quy định mới về quy trình lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục

Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định quy trình lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục.

Từ 30/1/2024, thực hiện quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

Từ 30/1/2024, thực hiện quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

Để được xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa thì gia đình phải đáp ứng những tiêu chuẩn: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của địa phương; gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; thường xuyên gắn bó, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ trong cộng đồng.