Tags:

quy hoạch xây dựng

Thái Nguyên thông qua quy hoạch 4 khu công nghiệp mới

Thái Nguyên thông qua quy hoạch 4 khu công nghiệp mới

Thái Nguyên đã thông qua quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đối với 4 khu công nghiệp mới nhằm thu hút các nhà đầu tư trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Chính phủ ban hành Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Lộ diện các đối tác chiến lược quan trọng mới của Meey Land

Lộ diện các đối tác chiến lược quan trọng mới của Meey Land

Tra cứu quy hoạch và xác định vị trí tài sản sẽ giúp ngân hàng, các tổ chức định giá ra quyết định chính xác, tránh thiệt hại do “dính” quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng.