Quyền lợi bảo hiểm của người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày trở lên

Chuyên viên pháp lý Võ Thị Ánh Dương
28/11/2022 - 14:18
Quyền lợi bảo hiểm của người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày trở lên

Ảnh minh họa

Hỏi: "Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng sẽ được hưởng những quyền lợi bảo hiểm nào?". Lê Thị Minh (Đồng Tháp)

Về vấn đề này, Chuyên viên pháp lý Võ Thị Ánh Dương (Thư viện pháp luật) giải đáp như sau:

Trong quá trình làm việc, người lao động (đặc biệt là người lao động nữ mang thai) có thể cần nghỉ từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng, để đi khám thai, nghỉ sinh con...

Khi nghỉ việc, thông thường người lao động sẽ không được doanh nghiệp trả lương. Tuy nhiên, nếu người lao động tham gia bảo hiểm xã hội đủ thời gian quy định thì sẽ được hưởng các quyền lợi bảo hiểm trong thời gian nghỉ việc. Cụ thể như sau:

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản

Theo các điều từ Điều 31 đến Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người lao động đóng bảo hiểm xã hội đủ thời gian quy định thì được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi:

- Người lao động nghỉ khám thai.

- Người lao động nghỉ khi sinh con.

- Người lao động nghỉ khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý.

- Người lao động nghỉ khi nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi.

- Người lao động nghỉ khi thực hiện các biện pháp tránh thai theo chỉ định.

- Người lao động nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản.

Mức hưởng chế độ thai sản cụ thể được quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và được hướng dẫn chi tiết tại khoản 1 Điều 12 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

2. Người lao động và doanh nghiệp không phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Thời gian này được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, nhưng không được tính là thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp. Cụ thể:

- Theo khoản 2 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người lao động và doanh nghiệp không phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với tháng mà người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên.

- Thời gian này vẫn được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo khoản 3 Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, khoản 6 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017.

- Cách xác định thời gian được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội trong một số trường hợp người lao động nghỉ chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên được hướng dẫn chi tiết tại khoản 2 Điều 12 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

3. Người lao động được cơ quan bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế cho người lao động

Theo khoản 6 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ đóng bảo hiểm y tế cho người lao động đối với tháng mà người lao động nghỉ từ 14 ngày làm việc trở lên.

Như vậy, người lao động khi đi khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian này vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm