• Mới cập nhật:
Tags:

quyền năng cho phụ nữ

Unilever Việt Nam: Nâng cao quyền năng cho phụ nữ phát triển sự nghiệp và thăng tiến

Unilever Việt Nam: Nâng cao quyền năng cho phụ nữ phát triển sự nghiệp và thăng tiến
Ngày 26/11/2020, Unilever Việt Nam đã nhận được 2 giải thưởng Các nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ (WEPs): Giải Lãnh đạo cam kết và giải Bình đẳng giới tại nơi làm việc.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ tác động tới sự phát triển bền vững của gia đình

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ tác động tới sự phát triển bền vững của gia đình
Ngày 9/10, Học viện Phụ nữ Việt Nam phối hợp với chương trình các vấn đề về Giới (CPGAP) thuộc Kế hoạch Colombo tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Vai trò giới trong gia đình hiện đại” (Gender Roles in the Modern Family).