• Mới cập nhật:
Tags:

quyết định của thủ tướng

Người vay mua nhà xã hội hưởng lãi suất ưu đãi 4,8%/năm

Người vay mua nhà xã hội hưởng lãi suất ưu đãi 4,8%/năm
Lãi suất ưu đãi mức 4,8%/năm dành cho người vay mua nhà ở xã hội vừa được Thủ tướng quyết định áp dụng trong năm 2018. Thủ tướng cũng quy định thời gian vay mua nhà ở xã hội tối thiểu 15 năm.

Hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội

Hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội
Tại Quyết định số 938 ngày 30/6/2017, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027”.

Nâng trợ cấp thanh niên xung phong lên 540.000đ/tháng

Nâng trợ cấp thanh niên xung phong lên 540.000đ/tháng
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định điều chỉnh chế độ trợ cấp hằng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. Mức trợ cấp mới hưởng từ 1/1/2016.