• Mới cập nhật:
Tags:

Sản lượng điện

Cách tự tính lượng điện tiêu thụ hàng tháng, tiết kiệm chi tiêu trong mùa nóng

Cách tự tính lượng điện tiêu thụ hàng tháng, tiết kiệm chi tiêu trong mùa nóng
Bạn muốn biết các thiết bị điện sử dụng hết bao nhiêu số điện để dự trù chi phí, quản lý điện năng tiêu thụ và tiết kiệm điện? Công cụ ước tính sản lượng tiêu thụ điện sẽ hữu ích với bạn và gia đình.

Chấn chỉnh việc "om" hồ sơ doanh nghiệp 8 tháng, "đá qua đá lại" đến 6 vòng

Chấn chỉnh việc "om" hồ sơ doanh nghiệp 8 tháng, "đá qua đá lại" đến 6 vòng
Tại Hội nghị trực tuyến giao ban công tác tháng 4/2020 của UBND thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh đến việc cải cách hành chính và cho rằng đây là giải pháp "xương sống" để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.