Tags:

sáng tác ca khúc về bình đẳng giới

UN Women lần đầu tiên phát động Cuộc thi sáng tác ca khúc về bình đẳng giới tại Việt Nam

UN Women lần đầu tiên phát động Cuộc thi sáng tác ca khúc về bình đẳng giới tại Việt Nam

Cuộc thi Sáng tác ca khúc về bình đẳng giới tại Việt Nam được tổ chức nhằm truyền đi thông điệp về bình đẳng, tôn trọng và hiện thực hóa mọi giấc mơ bất kể bạn là ai.