• Mới cập nhật:
Tags:

sau 6 năm bị phụ tình

Chưa hết trầm cảm sau 6 năm bị phụ tình

Chưa hết trầm cảm sau 6 năm bị phụ tình
Nhìn cô bao nhiêu năm nay tận tâm tận sức cho công việc, đồng nghiệp ái ngại khi 30 tuổi cô vẫn sớm khuya một mình. Không ai biết, một cô gái thông minh, sắc sảo, thành công trong công việc như cô vẫn đang bị trầm cảm sau 6 năm bị phụ tình.