Tags:

sau kỳ nghỉ Tết

TPHCM yêu cầu người dân sau kỳ nghỉ Tết thực hiện khai báo y tế trung thực

TPHCM yêu cầu người dân sau kỳ nghỉ Tết thực hiện khai báo y tế trung thực

Sở Y tế TPHCM ban hành công văn số 896/SYT-NVY về việc tổ chức giám sát đối với người từ các tỉnh, thành khác quay trở về thành phố sau kỳ nghỉ Tết