• Mới cập nhật:
Tags:

smb digital

Hà Nội: Chỉ 0,1% doanh nghiệp khởi nghiệp có tính đột phá sáng tạo

Hà Nội: Chỉ 0,1% doanh nghiệp khởi nghiệp có tính đột phá sáng tạo
Hiện nay, các doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn Hà Nội còn gặp rất nhiều khó khăn, doanh nghiệp có tính đột phá sáng tạo chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ, hiệu quả và thành công chưa được như kỳ vọng. Mới đây, UBND Hà Nội đặt ra mục tiêu đến 2025 hỗ trợ phát triển 500 dự khởi nghiệp sáng tạo; 150 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thương mại hóa được sản phẩm…