• Mới cập nhật:
Tags:

sơ kết thi đua

Khối thi đua MTTQ và tổ chức thành viên đóng góp quan trọng trong phòng, chống dịch Covid-19

Khối thi đua MTTQ và tổ chức thành viên đóng góp quan trọng trong phòng, chống dịch Covid-19
Tại Hội nghị sơ kết hoạt động thi đua 6 tháng đầu năm 2020, Chủ tịch UBTƯ MTTQVN Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, các tổ chức trong khối đã có những kết quả nổi bật, đóng góp quan trọng cùng cả nước phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tổ chức tài chính vi mô Tình Thương – TYM (thuộc Hội LHPNVN) đã có những hoạt động thiết thực, hiệu quả trong thực hiện mục tiêu kép.