Tags:

sôi sục toàn cầu

"Kỷ nguyên sôi sục toàn cầu" đã đến: Thiên tai tàn phá, nhiệt độ chạm mức "tử thần" đưa nhân loại vào khủng hoảng cực độ

"Kỷ nguyên sôi sục toàn cầu" đã đến: Thiên tai tàn phá, nhiệt độ chạm mức "tử thần" đưa nhân loại vào khủng hoảng cực độ

Khái niệm "nóng lên toàn cầu" đã không còn, giờ đây Trái Đất sẽ phải đối diện với kỷ nguyên kinh khủng hơn nữa mang tên "sôi sục toàn cầu".