Tags:

sông Amazon

Tại sao không có cây cầu nào bắc qua sông Amazon?

Tại sao không có cây cầu nào bắc qua sông Amazon?

Có một điều khiến cho sông Amazon khác biệt hoàn toàn so với các con sông khác trên thế giới, đó là không có cây cầu nào trên sông Amazon.