Tags:

sống tốt

Phụ nữ ngày càng sống tốt bởi biết 3 điều này

Phụ nữ ngày càng sống tốt bởi biết 3 điều này

Dựa núi núi sẽ đổ, dựa người người sẽ chạy, đời này dựa vào chính mình mới thực sự là vững chắc nhất. Mọi thành quả không phải do nỗ lực của bản thân mà có được sẽ rất dễ mất đi, thậm chí có thể nói rằng bạn chưa bao giờ thực sự sở hữu nó.