• Mới cập nhật:
Tags:

tách hộ khẩu

Những điểm mới ở các Luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2021

Những điểm mới ở các Luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2021
Từ ngày 1/7/2021, nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực, trong đó đáng chú ý 5 luật có hiệu lực là: Luật Cư trú; Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người; Luật Thỏa thuận quốc tế; Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều (sửa đổi).