• Mới cập nhật:
Tags:

tái định cư ngược

Những hộ dân 'bám trụ' hồ thủy điện Bản Vẽ: Lời giải nào cho 'bài toán tái định cư ngược'?

Những hộ dân 'bám trụ' hồ thủy điện Bản Vẽ: Lời giải nào cho 'bài toán tái định cư ngược'?
Cuộc sống ở khu tái định cư gặp nhiều khó khăn, vấn đề đền bù đất đai trước đó lại chưa thỏa đáng, trong khi nơi ở cũ đã gắn với tập quán, sinh hoạt của các hộ dân. Cũng dễ hiểu khi người dân lựa chọn quay lại "chốn cũ" dù cuộc sống trong những nếp nhà cheo leo nơi vách núi, giữa lòng hồ thủy điện Bản Vẽ cực kỳ khó khăn.