Tăng lương cơ sở thêm 60.000 đồng

28/05/2016 - 09:48
Từ ngày 1/5/2016, mức lương cơ sở là 1.210.000 đồng/tháng, áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.
tien-luong-co-so.jpg

Nghị định 47/2016/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có hiệu lực thi hành từ 15/7/2016, tuy nhiên mức lương cơ sở quy định tại Nghị định này được tính hưởng kể từ ngày 1/5/2016.

Mức lương cơ sở là 1.210.000 đồng/tháng, tăng 60.000 đồng (5%) so với mức cũ 1.150.000 đồng/tháng. Nghị định này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp, lực lượng vũ trang và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã), ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng nêu trên; tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm