Tăng lương, người hoạt động không chuyên trách cấp xã hưởng phụ cấp bao nhiêu?

15/06/2019 - 22:07
Theo Nghị định của Chính phủ, từ 1/7/2019, lương cơ sở tăng lên mức 1.490.000đ/tháng. Với việc tăng lương cơ sở, nhiều đối tượng hưởng lương, phụ cấp sẽ được tăng tương ứng với mức lương này, trong đó có phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Nghị định số 34/2019 ngày 24/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố quy định:

Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 3 người được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước và chỉ áp dụng đối với các chức danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận.

Người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố ngoài 3 chức danh nêu trên không hưởng phụ cấp hàng tháng mà được hưởng bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ dân phố từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và từ các nguồn quỹ khác (nếu có).

Ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp bằng 3,0 lần mức lương cơ sở để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố.

Riêng đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo được khoán quỹ phụ cấp bằng 5,0 lần mức lương cơ sở.

Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp, chế độ bảo hiểm xã hội và chế độ bảo hiểm y tế. Ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp, bao gồm cả hỗ trợ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn như sau:

Loại 1 được khoán quỹ phụ cấp bằng 16,0 lần mức lương cơ sở;

Loại 2 được khoán quỹ phụ cấp bằng 13,7 lần mức lương cơ sở;

Loại 3 được khoán quỹ phụ cấp bằng 11,4 lần mức lương cơ sở.

 

can-bo.jpg
Cán bộ, công chức xã Xuân Trường (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) khảo sát và hướng dẫn người dân xây dựng vườn mẫu. Nguồn ảnh: Báo Hà Tĩnh

 

Theo Thông tư 04/2019/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở, từ ngày 1/7/2019, quỹ phụ cấp được ngân sách nhà nước khoán đối với mỗi cấp xã, mỗi thôn, tổ dân phố được thực hiện theo mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng.

Cụ thể, đối với cấp xã sẽ được cấp tiền khoán hàng tháng là:

Xã loại 1 được khoán với mức 23.840.000 đồng/tháng.

Xã loại 2 được khoán với mức 20.413.000 đồng/tháng.

Xã loại 3 được khoán với mức 16.986.000 đồng/tháng.

Ngoài ra, đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố thì:

Mỗi thôn, tổ dân phố được khoán quỹ phụ cấp bằng 4.470.000 đồng/tháng.

Riêng các loại thôn sau đây được khoán quỹ phụ cấp bằng 7.450.000 đồng/tháng:

(1)Thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên;

(2)Thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

(3)Thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo.

Căn cứ các mức khoán nêu trên, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định mức phụ cấp cho từng chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách. 

Thông tư 04/2019/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 15/7/2019. Mức phụ cấp được tính từ 1/7/2019.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm