Tags:

tạp chí quốc phòng toàn dân

Đoàn cán bộ Tạp chí Quốc phòng toàn dân ủng hộ chương trình Mottainai 2022

Đoàn cán bộ Tạp chí Quốc phòng toàn dân ủng hộ chương trình Mottainai 2022

Đoàn cán bộ Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã tới tòa soạn Báo Phụ nữ Việt Nam ủng hộ 2 triệu đồng cùng 9 thùng quà đến các trẻ em trong bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông và trẻ mồ côi do covid-19 trong chương trình Mottainai năm 2022.