• Mới cập nhật:
Tags:

tham nhũng vặt

Cán bộ tham nhũng vặt là ‘lỗ hổng dễ làm đắm thuyền’

Cán bộ tham nhũng vặt là ‘lỗ hổng dễ làm đắm thuyền’
Trả lời chất vấn của đại biểu ngày 7/11 về tình trạng cán bộ công chức, viên chức nhũng nhiễu, gây phiền hà người dân, doanh nghiệp, ông Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, cho rằng tình trạng này là “một lỗ hổng, nếu không bịt kịp thì từ một lỗ hổng nhỏ sẽ thành một lỗ hổng lớn, dễ đắm thuyền, rất nguy hiểm”.

10 giải pháp nhằm từng bước ngăn chặn 'tham nhũng vặt'

10 giải pháp nhằm từng bước ngăn chặn 'tham nhũng vặt'
Ngày 27/6, tại Hà Nội, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.