Tags:

thanh nga

Người phụ nữ đứng đầu một gia tộc, khiến huyền thoại Thanh Nga cũng một phép nghe theo là ai?

Người phụ nữ đứng đầu một gia tộc, khiến huyền thoại Thanh Nga cũng một phép nghe theo là ai?

Nghệ sĩ Hữu Châu từng tâm sự rằng, huyền thoại sân khấu Thanh Nga khi ấy nổi danh là vậy cũng phải một phép nghe theo bà bầu Thơ.