Tags:

thanh tra chuyên ngành BHXH

Đề nghị bổ sung quy định cơ quan thanh tra trong cơ quan Bảo hiểm xã hội

Đề nghị bổ sung quy định cơ quan thanh tra trong cơ quan Bảo hiểm xã hội

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự án Luật Thanh tra (sửa đổi).