• Mới cập nhật:
Tags:

thị thực điện tử

Thêm 34 nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử

Thêm 34 nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử
Theo đó, Nghị định số 17/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung danh sách các nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử và danh sách các cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử.

Thí điểm cấp thị thực điện tử

Thí điểm cấp thị thực điện tử
Việc thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam vừa được Chính phủ giao cho Bộ công an chủ trì xây dựng dự thảo nghị quyết trình Quốc hội tại kỳ họp sắp tới.