• Mới cập nhật:
Tags:

thông điệp của tổng bí thư

Thông điệp của Tổng bí thư: Việt Nam - Đối tác tin cậy vì hòa bình bền vững

Thông điệp của Tổng bí thư: Việt Nam - Đối tác tin cậy vì hòa bình bền vững
Ngày 7/6, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã bầu Việt Nam làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020-2021 với số phiếu ủng hộ cao kỷ lục - 192/193 phiếu. Nhân dịp này, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi thông điệp "Việt Nam - Đối tác tin cậy vì hòa bình bền vững” với nội dung sau: