Tags:

thu hồi tài sản tham nhũng

Tài sản tham nhũng, tiêu cực được thu hồi tăng 10 lần

Tài sản tham nhũng, tiêu cực được thu hồi tăng 10 lần

Đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho thấy, công tác thu hồi tài sản tham nhũng, tiêu cực đạt nhiều kết quả. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã tạm giữ, kê biên, phong tỏa tài khoản trị giá trên 364.000 tỷ đồng (tăng hơn 10 lần so với năm 2021).