• Mới cập nhật:
Tags:

thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Nghỉ hưu khi đóng BHXH 14 năm được hưởng 1 lần thế nào?

Nghỉ hưu khi đóng BHXH 14 năm được hưởng 1 lần thế nào?
Tôi năm nay 55 tuổi, làm việc ở xã, đã đóng bảo hiểm xã hội được 14 năm. Hiện nay, do điều kiện gia đình nên tôi chuẩn bị xin thôi việc và không tiếp tục tham gia BHXH nữa. Vậy luật quy định thế nào về hưởng bảo hiểm xã hội một lần?

Khi nào thì hưởng bảo hiểm xã hội một lần?

Khi nào thì hưởng bảo hiểm xã hội một lần?
Tôi năm nay 55 tuổi, làm việc ở xã, đã đóng bảo hiểm xã hội được 14 năm. Hiện nay, do điều kiện gia đình nên tôi chuẩn bị xin thôi việc và không tiếp tục tham gia BHXH nữa. Luật quy định thế nào về hưởng bảo hiểm xã hội một lần?