Tags:

thủ tướng đối thoại với thanh niên

Thủ tướng: Phong trào thanh niên muốn "sống" được phải gắn lợi ích cá nhân với tập thể và lợi ích đất nước

Thủ tướng: Phong trào thanh niên muốn "sống" được phải gắn lợi ích cá nhân với tập thể và lợi ích đất nước

Đối thoại với thanh niên sáng 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, phong trào thanh niên muốn "sống" được phải gắn lợi ích giữa cá nhân với lợi ích tập thể và lợi ích của đất nước. Tại sao phong trào "Ba sẵn sàng" ngày xưa lại có sức sống như thế; vì phong trào này mang lại lợi ích hòa bình, thống nhất cho mỗi cá nhân và cho cả nước.

Thủ tướng đối thoại với thanh niên: Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong chuyển đổi số quốc gia

Thủ tướng đối thoại với thanh niên: Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong chuyển đổi số quốc gia

Sáng 26/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại với thanh niên nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Chương trình có chủ đề "Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia".